Przyszłość zdalnej edukacji

Przyszłość zdalnej edukacji

Serdecznie zapraszam do obejrzenia kolejnej debaty Zespołu ds. Przyszłości Edukacji, tym razem na temat zdalnego nauczania w dobie pandemii koronawirusa.
Naszymi gośćmi byli:
Dr hab. Jan Pyżalski – pedagog specjalny, prof. UAM, współautor badań zdalnenauczanie.org;
Sławomir Broniarz – Przewodniczący ZNP;
Dr Maciej Jakubowski – wiceminister edukacji (2012–2014), Prezes Fundacji Evidence Institute;
Dr hab. Marzena Fryczyńska – prof. SGH, Instytut Kapitału Ludzkiego.