O MNIE

Krystyna Szumilas

Lubię pracować z ludźmi, służyć im pomocą w rozwiązywaniu problemów. Doceniam też rodzinne miasto, ziemię gliwicką, Śląsk z jego gwarą i tradycjami.

MASZ DO MNIE PYTANIA? KLIKNIJ TUTAJ

Urodziłam się w 1956 r. w Knurowie, na Górnym Śląsku. Ukończyłam Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, specjalność matematyka nauczycielska, a także studia podyplomowe z zakresu prawa samorządu terytorialnego, zarządzania oświatą, zarządzania zasobami ludzkimi oraz informatyki.

W latach 1975-1991 pracowałam w szkole podstawowej w Knurowie jako nauczyciel matematyki. W latach 1991-2001 pracowałam w samorządzie (w Urzędzie Miasta w Knurowie i Starostwie Powiatu Gliwickiego). Uczestniczyłam w procesie przejmowania szkół przez samorząd oraz zarządzałam pracą szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych. Dążyłam do stworzenia młodym ludziom jak najlepszych warunków kształcenia. Dbałam, aby szkoły były przyjazne uczniom i wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe oraz kształciły w kierunkach zgodnych z potrzebami rynku pracy.

Mam troje dorosłych dzieci: Bartka, Martę i Wojtka oraz dwie wnuczki Emilkę oraz Melankę.

Poselski mandat sprawuję od roku 2001. Od listopada 2007 roku w Ministerstwie Edukacji Narodowej jako sekretarz stanu byłam odpowiedzialna za jakość w edukacji, w tym za podstawę programową, podręczniki, sposób organizacji pracy szkół, nadzór pedagogiczny i doskonalenie nauczycieli.

18 listopada 2011 prezydent Bronisław Komorowski powołał mnie na urząd Ministra Edukacji Narodowej w drugim rządzie premiera Donalda Tuska. Tekę ministra przekazałam swojej następczyni dwa lata później. W Sejmie RP X kadencji jestem przewodniczącą Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży.

Lubię pracować z ludźmi, służyć im pomocą w rozwiązywaniu problemów. Doceniam też rodzinne miasto, ziemię gliwicką, Śląsk z jego gwarą i tradycjami. Nie znoszę braku odpowiedzialności, agresji i zakłamania. Najlepiej odpoczywam podczas spacerów  z moim psem.