Pierwsze czytanie Lex Czarnek

Pierwsze czytanie Lex Czarnek

25.10.2022 r.

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 458)
– uzasadnia sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Paprocka.
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2710)
– uzasadnia poseł Tomasz Zieliński.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp?page=2#E9047E20DC49FF65C12588E20041EFB0