Dotowanie fundacji powiązanych z politykami PiS – wystąpienie z 9 marca 2023 roku

Dotowanie fundacji powiązanych z politykami PiS – wystąpienie z 9 marca 2023 roku

09.03.2023

Moje wystąpienie podczas posiedzenia Sejmu w punkcie: Informacja bieżąca w sprawie dotowania bez obiektywnych kryteriów z pieniędzy publicznych fundacji, stowarzyszeń i spółek powiązanych z politykami PiS – sytuacja w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), Ministerstwie Edukacji i Nauki, Ministerstwie Sportu i Turystyki, Ministerstwie Sprawiedliwości, Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwie Klimatu i Środowiska

https://videoparlament.pl/poslowie/krystyna-szumilas/post/posel-krystyna-szumilas-dotowanie-fundacji-powiazanych-z-politykami-pis-09-marca-2023-roku