Dzieci romskie z Ukrainy w Polsce

Dzieci romskie z Ukrainy w Polsce

26.03.2023 r.

“Jesteśmy nigdzie. Sytuacja dzieci romskich z Ukrainy” to prezentacja raportu i spotkanie ludzi, którym sytuacja dzieci i młodzieży ze społeczności romskiej nie jest obojętna i którzy chcą wspólnie z Fundacja W Stronę Dialogu i UNICEF działać na rzecz zmiany.

Eskalacja wojny w Ukrainie spowodowała przesiedlenie największej liczby ludności w Europie Środkowo-Wschodniej od czasów II Wojny Światowej. Obecnie w Polsce przebywa ponad 950 tys uchodźców z Ukrainy. W tej grupie znaleźli się również ukraińscy Romowie i Romki z których, według szacunków, przynajmniej połowa to dzieci.
Konsultujemy najlepsze rozwiązania w procesie adaptacji dzieci uchodźczych oraz identyfikujemy potencjalne wyzwania i trudności, z którymi mogą się spotkać.