Goście ze Śląska w Sejmie

Goście ze Śląska w Sejmie

1 marca 2024 r.

Miałam zaszczyt i przyjemność spotkać w Sejmie RP dwie grupy ze Śląska. Jedna przyjechała do Warszawy w ramach wycieczki organizowanej przez śląski okręg Związku Nauczycielstwa Polskiego. Druga natomiast dotarła z Pyskowic i dla niej wcieliłam się w rolę przewodnika po parlamencie.