Jak załatać rok edukacyjnej dziury?

Jak załatać rok edukacyjnej dziury?

Uczniowie mają za sobą prawie rok nauczania zdalnego. Dziś nie wiemy, kiedy wrócą do stacjonarnej nauki i na jak długo, ale znamy niektóre negatywne skutki zamknięcia szkół.
Czy konieczne jest urealnienie podstawy programowej dla całej populacji? A może najpilniejsze są działania na rzecz uczniów, którzy najwięcej stracili?
Podczas spotkania z ekspertami staraliśmy się odpowiedzieć na te pytania.
W dyskusji udział wzięli:
Marek Michalak- Rzecznik Praw Dziecka w latach 2008-2018;
Krystyna Starczewska- Współtwórczyni i dyrektorka Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących „Bednarska”, prezeska Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej;
Iga Kaźmierczyk- dr nauk pedagogicznych, nauczycielka, prezeska fundacji Przestrzeń dla edukacji, aktywistka ruchu Obywatele dla Edukacji;
Jan Wróbel- red. TOK FM, nauczyciel;
Jacek Jaśkowiak-Prezydent Poznania
Paula Risikko- Przewodnicząca Komisji Edukacji Parlamentu Finlandii, b. Marszałek Eduskunty.

https://www.facebook.com/krystynaszumilas/videos/1013183272543359