Komisja Edukacji o budżecie

Komisja Edukacji o budżecie

26.06.2024 r.

Na posiedzeniu Komisji Edukacji naszym zadaniem było rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży negatywnie zaopiniowała wykonanie przez poprzednią ekipę budżetu państwa za 2023r.:
❌Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (skandaliczne rozdawnictwo przez NCBiR środków m.in. na projekty badawcze m.in. w ramach tzw. szybkiej ścieżki),
❌Akademii Kopernikańskiej, w której zamiast działalności naukowej przez ostatni rok opracowano jedynie „dokumenty organizacyjnej”, w liczbie 9 sztuk,
❌części 30 budżetu min. edukacji i nauki, w ramach której realizowano wg widzimisię ministra tzw. programy inwestycyjne, m.in. „WillaPlus”,
❌Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Maksymiliana Kolbego, w którym gospodarka finansowa była prowadzona bez żadnych zasad, a wynagrodzenia kadry kierowniczej były tak wysokie, że przekroczyły ograniczenia wynikające z ustawy kominowej.