Komisja Edukacji o wsparciu psychologicznym dla dzieci i młodzieży udzielanym przez szkoły i placówki oświatowe

Komisja Edukacji o wsparciu psychologicznym dla dzieci i młodzieży udzielanym przez szkoły i placówki oświatowe

12.06.2024 r. 

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Edukacji rozpatrywaliśmy kluczową kwestię wsparcia psychologicznego dla naszych dzieci i młodzieży w szkołach oraz placówkach oświatowych.
Ministerstwo przedstawiło informacje na temat zatrudnienia psychologów, pedagogów oraz specjalistów, którzy są nieocenionym wsparciem w codziennej pracy z uczniami. Rozmawialiśmy o wyzwaniach, z którymi borykają się nasze dzieci, oraz o sposobach, jakimi możemy im pomóc.