Komisja Mniejszości w Katowicach

Komisja Mniejszości w Katowicach

16.05.2022r.

Sejmowa Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych obradowała w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Uczestniczyłam w tym posiedzeniu ponieważ chciałam uzyskać odpowiedź na pytanie o ograniczenie nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. Ta skandaliczna sytuacja powinna zostać natychmiast naprawiona.

Po merytorycznej części Komisja pojechała do Gliwic gdzie odwiedziliśmy m.in. świetlicę integracyjną dla dzieci romskich i polskich „Pod lipami” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12. Ogromne wyrazy uznania dla wszystkich, którzy mają swój wkład w działalność tego miejsca.