Konferencja „Edukacyjna rewolucja. Czy jest potrzebna?”

Konferencja „Edukacyjna rewolucja. Czy jest potrzebna?”

W związku ze zmianami w polskim systemie edukacji, w poniedziałek 07.03.2016 w Katowicach odbyła się konferencja „Edukacyjna rewolucja. Czy jest potrzebna?”.

Konferencja dotyczyła wprowadzanych przez rząd PiS zmian w systemie edukacji: wycofania się z obniżenia wieku szkolnego, likwidacji gimnazjów, proponowanych zmian w Karcie Nauczyciela. Uczestnicy spotkania rozmawiali o tym jak wpłyną one na nauczycieli, uczniów, szkoły oraz finanse samorządów.

W sumie wydarzenie zgromadziło około 200 osób. Wśród zaproszonych gości byli zarówno eksperci, jak i praktycy – nauczyciele z wieloletnim stażem, przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego i Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, a także samorządowcy. W pierwszej części konferencji każdy z prelegentów wygłosił swój referat. Mówcy i słuchacze niezwykle zgodnie podkreślali mało odpowiedzialne podejście obecnego rządu do oświaty w Polsce. Każda z osób przedstawiająca swoje stanowisko używała długiej listy silnych argumentów potwierdzonych badaniami opinii publicznej, badaniami PISA oraz popartych opinią nauczycieli, rodziców i uczniów.

Po indywidualnych wystąpieniach nastąpiła debata uczestników, w czasie której każdy mógł zadać pytanie lub wyrazić swoją opinię. Wszystkie poglądy zostaną przedstawione Minister Edukacji Annie Zalewskiej, by pokazać jej, że polskiej szkole potrzebna jest stabilizacja i spokój.

Zapraszam również do lektury artykułu i udziału w sondzie na stronie Dziennika Zachodniego http://www.dziennikzachodni.pl/serwisy/szkola/a/reforma-edukacji-wg-pis-to-chaos-nie-ma-zgody-na-likwidacje-gimnazjow,9479079/.