Konferencja prasowa poświęcona referendum i zatrzymaniu reformy edukacji