Konferencja w Poznaniu

Konferencja w Poznaniu

05.06.2023 r.

O wynagrodzeniach w edukacji oraz szkolnictwie wyższym miałam okazję rozmawiać podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Polityka społeczna i ekonomiczna w XXI wieku. Bezpieczeństwo w trójwymiarze. Inicjatorem wczorajszej konferencji był Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.