Konsultacje w Sejmie w sprawie Pakietu Wolnościowego dla uczelni

Konsultacje w Sejmie w sprawie Pakietu Wolnościowego dla uczelni

Jako parlamentarzystki Koalicji Obywatelskiej wspólnie z Barbarą Nowacką oraz Katarzyną Lubnauer zorganizowałyśmy dziś (16.07.21r.) w Sejmie konsultacje z przedstawicielami świata nauki. Tematem był Pakiet Wolnościowy dla uczelni wyższych przygotowany przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Pakiet szeroko krytykowany, prowadzący do odebrania uczelniom autonomii i zamieniający je w Hyde Park. Pakiet, który minister forsuje wbrew wszystkim krytycznym opiniom środowiska, które już do niego trafiły.

Patronat nad konsultacjami sprawowali wicemarszałkowie Sejmu RP Małgorzata Kidawa-Błońska i Piotr Zgorzelski.