Kontrola poselska w MEiN w sprawie podstawy nowego przedmiotu

Kontrola poselska w MEiN w sprawie podstawy nowego przedmiotu

Wspólnie z posłanką Barbarą Nowacką oraz posłem Piotrem Borysem przeprowadziliśmy kontrolę poselską w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Sprawdziliśmy sposób prowadzenia konsultacji nowej podstawy programowej przedmiotu historia i teraźniejszość, historia i wiedza o społeczeństwie w szkołach ponadpodstawowych. Wnioski są przygnębiające: historia pisana na nowo, ideologizacja i upolitycznienie szkoły, okrojenie edukacji obywatelskiej – to główne wady nowego przedmiotu #HiT. I tylko 30 dni na konsultacje zamknięte do wąskiej grupy wybranych organizacji i instytucji.

Po dzisiejszej kontroli poselskiej na stronie MEiN pojawiły się adresy e-mail, na które każdy będzie mógł przesłać swoje uwagi https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/projekty-zmian-w-edukacji-historycznej-i-spolecznej-w-szkolach-ponadpodstawowych-skierowane-do-konsultacji
Zalecenia po kontroli poselskiej:  
otworzyć konsultacje HiT dla wszystkich zainteresowanych,
wydłużyć czas konsultacji (przypada na Święta i naucz. zdalne)  zorganizować przed podpisaniem rozporządzenia konsultacje bezpośrednio z nauczycielami praktykami.