Kontrola w Urzędzie Wojewódzkim

Kontrola w Urzędzie Wojewódzkim

Kontrolę w Urzędzie Wojewódzkim w sprawie próby likwidacji przez Zarząd Powiatu Gliwickiego oddziału położniczo-ginekologicznego w pyskowickim szpitalu przeprowadziłyśmy wspólnie z posłankami Katarzyną Lubnauer oraz Moniką Rosą.
Ustalenia kontroli:
👉 Wniosek o zawieszenie działalności oddziału ginekologiczno-położniczego złożył 11.07.2023r. Prezes Zarządu Szpitala w Pyskowicach.
👉 Podany powód – niedobory w zasobach kadrowych.
👉 Wniosek obejmował również zawieszenie działalności oddziału noworodków, jako konsekwencję zawieszenia oddziału ginekologiczno-położniczego.
👉 Przedstawiciel Szpitala w Pyskowicach podpisał porozumienie ze Szpitalem w Knurowie, w którym Szpital w Knurowie zobowiązał się do przyjęcia pacjentek z Pyskowic.
👉 17.07.2023r. Wojewoda wystąpił do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodwego Funduszu Zdrowia o opinię na temat wniosku. Opinia nie została wydana.
👉 21.07.2023r. Prezes Zarządu Szpitala w Pyskowicach zwrócił się do Wojewody o wycofanie wniosku o zawieszenie działalności oddziałów ginekologiczno-położniczego i noworodków.
👉 21.07.2023 Wojewoda wydał decyzję o umorzeniu postępowania, ponieważ stało się bezprzedmiotowe.