Perły Samorządu

Perły Samorządu

01.06.2023 r.

Podczas kongresu Perły Samorządu organizowanego w Gdyni przez Wydawnictw Infor, wzięłam udział w panelu dotyczącym oświaty. Dyskusja przebiegała pod hasłem: Czy samorządy zarabiają na oświacie czy do niej dokładają?
poruszane zagadnienia:
• diagnoza sytuacji – ile faktycznie pieniędzy wydajemy na edukacje?
• czy obecny system jest optymalny?
• subwencja czy dotacja?
• rola samorządów w kontekście finansowania edukacji
• główne problemy i wyzwania związane z obowiązującym system finansowania edukacji z punktu widzenia poszczególnych stron
• jak zmieniać system, żeby był wydajny i odpowiadał na zmieniające się otoczenie (np. w kontekście napływu uczniów z Ukrainy, zmian demograficznych)?
• rekomendacje
Prelegenci:
• Artur Czepczyński, prezes ABC Czepczyński, Fundator Czepczyński Family Foundation
• Paulina Stochniałek, członkini zarządu Województwa Wielkopolskiego
• Krystyna Szumilas, wiceprzewodnicząca sejmowej komisji ds. edukacji
• Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
• Jan Zięba, ekspert oświatowy, VULCAN
Prowadzenie: Dominika Sikora, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej