Podkomisja ds. szkolnictwa zawodowego we Włocławku

Podkomisja ds. szkolnictwa zawodowego we Włocławku

Wizyta podkomisji ds. szkolnictwa zawodowego we Włocławku (21.10.2021r.) pokazała, jak ważna dla rozwoju szkolnictwa zawodowego jest nie tylko współpraca szkół z samorządem i pracodawcami, ale również nasze członkostwo w Unii Europejskiej i możliwość korzystania ze środków unijnych.
Zobaczcie, jak wyposażone są warsztaty i pracownie włocławskich techników i szkół branżowych.