Podkomisja o nowej maturze

Podkomisja o nowej maturze

13.12.2022 r.

Podkomisja stała do spraw jakości kształcenia i wychowania zapoznała się z informacją Ministra Edukacji i Nauki na temat przygotowania i zasad przeprowadzania egzaminów maturalnych i poprawkowych egzaminów maturalnych w 2023 r. Pytania posłowie zadawali dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz przedstawicielom MEiN. Przedstawiłyśmy wątpliwości uczniów i rodzców, a także zarzuty nauczycieli.

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp?view=S#4A9640DEE3907660C125891000393574