Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 9 w dniu 28-01-2016

Pani minister, dziwne, że pani nie zrozumiała mojego pytania, bo ono było bardzo proste: Czy rząd będzie dalej wspierał edukację i prawo rodziców do wyboru lekcji etyki? To było proste pytanie. Natomiast szkoda, że pani minister nie zna zasad finansowania lekcji i finansowania samorządów terytorialnych. Pytanie mam takie: Ile na 2016 r. rząd pani Szydło, pani minister przeznaczył…

Wicemarszałek Barbara Dolniak:

Pani poseł, to był czas na sprostowanie, a nie kolejne pytanie.

Poseł Krystyna Szumilas:

…na naukę etyki w szkołach?