Eksperci i nauka języka śląskiego

Eksperci i nauka języka śląskiego

23.01.2023 r.

Dziś w Ministerstwie Edukacji Narodowej kolejna odsłona prac nad wprowadzeniem śląskiego do szkół, jako języka regionalnego. Rozmowa była merytoryczna i w zacnym gronie ludzi, którzy po śląsku niejedno już powiedzieli 🙂
Swoją wiedzą, doświadczeniem i propozycjami dzielili się:
Rafał Adamus – prezes Pro Loquela Silesiana
Piotr Długosz – szef wydawnictwa Silesia Progress,
Adrian Goretzki – szef biura tłumaczeń Ponaszymu.pl,
Grzegorz Kulik – tłumacz śląski, przewodniczący Rady Języka Śląskiego,
Marcin Melon – pisarz śląski,
Rafał Szyma – pisarz i tłumacz śląski, wiceprzewodniczący RJŚ,
Robert Talarczyk – dyrektor Teatru Śląskiego,
prof. dr hab. Jolanta Tambor – lingwistka, badaczka języka śląskiego i śląskiej świadomości etnicznej i językowej, wiceprzewodnicząca RJŚ.