Pytanie podczas debaty o ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Pytanie podczas debaty o ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

30.11.2022 r.

Moje wystąpienie na forum Sejmu podczas sprawozdania Komisji Edukacji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

https://www.youtube.com/watch?v=7XDElpEMJxA