Śląskie Forum Uniwersytetów III Wieku i Politechniki III Wieku

Śląskie Forum Uniwersytetów III Wieku i Politechniki III Wieku

Regionalna konferencja dotyczyła rozwoju kompetencji i umiejętności osób starszych w zakresie aktywności obywatelskiej i korzystania z nowoczesnych technologii. Udział w niej wzięli liderzy Uniwersytetów III Wieku z terenu województwa śląskiego, słuchacze Politechniki III Wieku oraz kadra naukowa i członkowie Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW.