Spotkanie w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Spotkanie w Ministerstwie Edukacji Narodowej

07.05.2024 r.

W Ministerstwie Edukacji Narodowej merytoryczna rozmowa z ludźmi, którzy o języku wiedzą wszystko 😊 Wzięłam udział w spotkaniu przedstawicieli MEN i Rady Naukowej ds. Edukacji Szkolnej i Akademickiej Centrum Badań Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego na Wydziale Polonistyki UJ oraz Komisji Edukacji Komitetu Nauk o Literaturze PAN na temat podstawy programowanej języka polskiego.