Spotkanie z mieszkańcami Białej Podlaskiej

Spotkanie z mieszkańcami Białej Podlaskiej

19.10.2022 r.

Z Barbarą Nowacką i Katarzyną Lubnauer na zaproszenie posła Raida Haidara i prezydenta miasta Michał Litwiniuka odwiedziłyśmy Białą Podlaską. Rozmawiałyśmy z mieszkańcami o obecnej sytuacji w szkołach i o tym, jaki kroki należy podjąć aby ratować ją przed indoktrynacją i brakiem nauczycieli.
Dziękujemy Riad Haidar i Michał Litwiniuk za zorganizowanie spotkania