Spotkanie z przedstawicielami mniejszości niemieckiej

Spotkanie z przedstawicielami mniejszości niemieckiej

10.10.2022 r.

Tydzień zaczęłam od spotkania w Bytomiu. Wspólnie z senator Halina Bieda – Senator RP spotkałyśmy się z przedstawicielami mniejszości niemieckiej. Rozmawialiśmy o ograniczeniu przez ministra edukacji liczby godzin języka niemieckiego w polskich szkołach dla polskich dzieci mniejszości niemieckiej, o zwolnionych z tego powodu nauczycielach, ale też o tym, że zaoszczędzone na dzieciach pieniądze, rząd przeznaczy na stworzenie Instytutu Rozwoju Języka Polskiego, gdzie zatrudnionym zagwarantowano wyjątkowo hojne pensje. Przedstawiciele mniejszości m.in. spotykają się z samorządowcami i szukają rozwiązań jak naprawić to, co zdewastował obecny rząd. #Bytom