Spotkanie z przedstawicielami szkolnictwa wyższego

Spotkanie z przedstawicielami szkolnictwa wyższego

17.04.2024 r.

Jako przewodnicząca sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży spotkałam się z przedstawicielami szkolnictwa wyższego. Tematów do omówienia było całkiem sporo i mam nadzieję, że podczas tej rozmowy określiliśmy priorytety, którymi będziemy się kierować podczas współpracy. Bardzo dziękuję za gotowość do wspólnych działań.
W spotkaniu uczestniczyli:
dr hab. Marcin Pałys, prof. UW, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
dr Robert Musiałkiewicz, przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych
prof. dr hab. Waldemar Tłokiński, przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Michał Klimczyk, przewodniczący Krajowej Rady Doktorantów –
w spotkaniu uczestniczyła również posłanka Dorota Olko przewodnicząca Podkomisji ds nauki i szkolnictwa wyższego oraz senator Tomasz Grodzki .