Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 11 w dniu 11-02-2016

Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! Ja mam pytanie do pana marszałka i do pani premier. Jak to możliwe, żeby minister konstytucyjny z mównicy sejmowej kłamał?

(Poseł Ewa Kopacz: Brawo!)

Jak to możliwe, że nie zna ustawy o systemie oświaty?

(Poseł Marek Suski: 8 lat tak było.)

Pani minister, prawo do wychowania…

(Poseł Piotr Kaleta: Pani nie wie?)

…przedszkolnego w Polsce ma każde dziecko od początku istnienia ustawy o systemie oświaty. Miało wtedy, kiedy wyście rządzili, miało wtedy, kiedy my rządziliśmy. Wprowadziliśmy dla gminy obowiązek przyjęcia dziecka do przedszkola, a to jest całkiem coś innego. I dzisiaj, dzięki tym 8 latom, dzięki dotacji przedszkolnej mamy na wsiach zamiast 19% dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego 70% , 50% trzylatków jest w przedszkolach. A wy ich chcecie wypchnąć z tych przedszkoli.