Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 14 w dniu 18-03-2016

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

 

Kiedy nie ma się argumentów, to się uderza w osobę. Pani minister, znam szkołę, rozmawiam z nauczycielami. Na tych debatach jestem wśród ludzi, których pani zaprosiła. I kiedy oni wychodzą z sali, to oni mówią. Nie rozmawiamy o obniżeniu wieku szkolnego, o pieniądzach na sześciolatka. Pani narzuca tematy, które są tematami obok problemów, które mają samorządy terytorialne. To nie są debaty o problemach, które w tej chwili są potrzebne. Nie słucha pani rodziców, nie słucha pani nauczycieli, słucha pani swoich rodziców i swoich nauczycieli. Gdyby pani słuchała wszystkich, byłaby pani na debacie na Śląsku, gdzie 500 samorządowców, nauczycieli, wychowawców i rodziców mówiło o faktycznych problemach edukacji. Trzeba słuchać ludzi.

(Poseł Barbara Dziuk: Bzdura.)

(Poseł Sławomir Nitras: Gdzie pani wtedy była?)