Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 18 w dniu 12-05-2016

Dziękuję.

Pani Marszałek! Pani Minister! Dokładnie o tym mówiłam, że to rodziny są wykluczone z tego programu. Te 1800 tys. rodzin z jednym dzieckiem nie dostanie pieniędzy i nie może wystąpić z wnioskiem.

(Poseł Anna Paluch: Jak grochem o ścianę. Można wam tłumaczyć…)

I ci ludzie naprawdę o tym mówią i czują się wykluczeni z tego programu.

(Poseł Anna Paluch: To nie jest sprostowanie, tylko polemika.)

I druga sprawa. Celem tego programu jest zwiększenie liczby narodzin. Młodzi ludzie nie mają motywacji, żeby starać się o pierwsze dziecko, bo po pierwsze, są w sytuacji, kiedy więcej potrzebują, gorzej zarabiają na rynku pracy, mają gorszy dostęp do pracy, muszą starać się o mieszkanie. Wiedzą, że na pierwsze dziecko nie otrzymają tego wsparcia. Dlatego, pani minister…

Wicemarszałek Barbara Dolniak:

Bardzo dziękuję, pani poseł.

Przydzieliłam minutę, chociaż większość…

Poseł Krystyna Szumilas:

…proszę również pomyśleć o tych rodzinach.

(Poseł Anna Paluch: Ale to nie jest sprostowanie.)

Kiedy wprowadzaliśmy przedszkola za złotówkę, obniżyliśmy opłaty dla wszystkich.