Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 30 w dniu 21-05-2021 (3. dzień obrad)

retransmisja wypowiedzi

39. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druki nr 1199 i 1204).

Poseł Krystyna Szumilas:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

To nie jest zwykły projekt, proszę państwa. To jest projekt, który oddaje w ręce ministra edukacji prawo do jednoosobowego decydowania o finansowaniu z pieniędzy oświaty i wychowania wymyślonych przez niego projektów i programów bez jakichkolwiek zasad. Taki przepis nie jest potrzebny w ustawie o systemie oświaty, ponieważ w ustawie o systemie oświaty mamy przepisy, które pozwalają na tworzenie programów rządowych, na finansowanie tych wszystkich rzeczy, o których mówiła pani poseł Burzyńska. Natomiast państwo chcecie, żeby minister jednoosobowo z pieniędzy publicznych realizował swoje fanaberie bez żadnej kontroli społecznej, bez konkursów, bez wszystkich tych zasad, bez konsultacji społecznych – bez wszystkich tych zasad, które obowiązują.

Ten projekt przechodzi przez Sejm z prędkością światła. 3 dni temu został złożony w Sejmie jako projekt poselski, dzisiaj już jest drugie czytanie. Gdyby nie to, że pani marszałek przełożyła głosowania na przyszły piątek, pewnie dzisiaj byłby przegłosowany. Dlaczego się tak spieszycie? Czy pan minister Czarnek już zlecił jakieś projekty, już ma gotowe pomysły, żeby je realizować, a teraz potrzebuje tylko przepisu, żeby móc za to zapłacić? Ten projekt nie jest dobry dla edukacji. On służy ministrowi i realizacji jego fanaberii.

Pani poseł sprawozdawca mówiła o programach. Czy w ramach tego projektu będą realizowane np. pomysły związane z wprowadzaniem dodatkowych lekcji historii według programu pisanego przez polityków Prawa i Sprawiedliwości czy ekspertów wybranych przez pana ministra Czarnka? Czy w ramach tych projektów będziecie państwo fundować komputery dla szkoły, w której dyrektor walczy z uczniami sprzyjającymi strajkowi kobiet? Czy w ramach tego projektu będziecie rozdawać czeki dla samorządowców, dla szkół w samorządach, w których macie swoich wójtów, burmistrzów czy prezydentów? Takie działania widzimy i to, co państwo dzisiaj chcecie robić, przypomina powstanie projektu funduszu sprawiedliwości czy funduszu na realizację dróg, kiedy wybieraliście samorządy, wybieraliście organizacje posłuszne PiS-owi i im te pieniądze mogliście wtedy przekazać.

Pytanie następne: Skąd pieniądze na realizację tego projektu? Bo gdyby był to program rządowy, trzeba by dać dodatkowe pieniądze na oświatę i wychowanie, trzeba by dać dodatkowe pieniądze na realizację takiego programu. W ten sposób omijacie ten problem i pozwalacie ministrowi realizować te programy z pieniędzy, które dzisiaj są w budżecie na oświatę i wychowanie. Z czego zabierzecie? Z subwencji oświatowej? Z poradni psychologiczno-pedagogicznej? Czy z innych zadań, które są realizowane w edukacji?

Ten projekt nie nadaje się do poprawy. To jest projekt szkodliwy, tworzący patologię. To jest projekt, który nigdy nie powinien powstać. To jest projekt, który powinien zostać wyrzucony do kosza. Składam w imieniu (Dzwonek) klubu Koalicja Obywatelska wniosek o odrzucenie tego projektu. Dziękuję