Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 31 w dniu 29-11-2016

5. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Prawo oświatowe (druk nr 1030).

  6. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (druk nr 1031).

Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Pytań do projektu jest tyle, że w ciągu tej minuty na pewno nie da się ich wszystkich zadać. Mam pytanie dotyczące szkolnictwa zawodowego. Otóż od 1 września 2017 r. mają powstać szkoły branżowe. Dzisiaj rodzice siedzą z gimnazjalistami, tymi w III klasie, i zastanawiają się, co dziecko będzie robić od września przyszłego roku, bo to już jest ten czas, kiedy wybiera się zawód. Proszę mi powiedzieć, skąd rodzic może wiedzieć, jakie szkoły branżowe będą funkcjonowały w jego mieście, w jego powiecie od 1 września 2017 r., jak jeszcze nie ma ustawy, samorządy jeszcze nie wiedzą, a o podstawach programowych dotyczących szkolnictwa zawodowego pani minister nie powiedziała ani pół słowa. Jakie to będą szkoły? Na jakich absolwentów mogą liczyć pracodawcy, kiedy nie wiadomo, jaka szkoła, z jakimi pracowniami, z jakimi praktykami, według jakich podstaw programowych? Nawet nie znamy nazw tych szkół.