Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 32 w dniu 14-12-2016

8. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Otóż mówicie państwo, że chcecie wyrównywać szanse dzieci, ale dzielicie nasze polskie dzieci na te gorsze i te lepsze. Mówicie, że chcecie dobrego wykształcenia ogólnego, a wprowadzacie dwa rodzaje wykształcenia średniego: średnie i średnie branżowe dla tych, którzy nie mogą czy nie będą w stanie sprostać wymaganiom szkoły średniej. Mieliście się wycofać z matury branżowej, a wprowadzacie ją tylnymi drzwiami do systemu. Dlaczego segregujecie polskie dzieci? Dlaczego każecie im wcześniej wybierać? Dlaczego nie chcecie uszanować tego, co zbudowaliśmy, co budowaliśmy razem przez 27 lat w Polsce? Dlaczego nie słuchacie naukowców? Dlaczego nie chcecie w końcu zobaczyć i usłyszeć ludzi?