Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 32 w dniu 14-12-2016

7. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o:
– rządowym projekcie ustawy Prawo oświatowe,
– komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jeżeli przegłosujecie tę ustawę, będzie to najczarniejszy dzień…

Zniszczycie to, co wspólnie, bez względu na to, z której strony byliśmy, budowaliśmy przez 27 lat – a gimnazja przez 17. Przypomnę, że za gimnazjami głosował prezes Kaczyński, pan poseł Kaczyński, że za gimnazjami głosowaliście państwo, będąc w 1998 r. w parlamencie. Jesteście pierwszym rządem, który zamiast budować w edukacji, niszczy. Uruchomiliście walec i jedziecie tym walcem, nie zastanawiając się nad losem dzieci. Nie interesują was opinie naukowców, rodziców, samorządowców. Likwidujecie gimnazja, szkoły, które dawały szansę polskim dzieciom.  Skracacie obowiązkową naukę.

Do historii przejdziecie jako niszczyciele.

Chcecie zapanować nad umysłami Polaków.

Nie pozwolimy!