Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 44 w dniu 20-06-2017

12. punkt porządku dziennego:

Rozpatrzenie obywatelskiego wniosku o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy reformy systemu oświaty (druk nr 1571).

Poseł Krystyna Szumilas:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Otóż to, jak prawdziwie mówi pani minister, zaraz udowodnię, ale mam pytanie. Pani minister, bardzo dużo mówicie o wychowaniu.

(Poseł Zbigniew Dolata: Czasu pani nie starczy.)

Czy ten wasz system wychowawczy będzie się opierał na tym, jak uczyć dzieci, w jaki sposób kłamać bez zmrużenia oka, na zimno, z kamienną twarzą albo z promiennym uśmiechem? Czy tego chcecie uczyć polskie dzieci? Czy chcecie je uczyć, jak nie realizować obietnic? Czy chcecie je uczyć, jak obiecywać, kiedy to się opłaca? Czy o to wam chodzi w tym nowym systemie wychowawczym? W mediach mówiła pani: żaden nauczyciel nie straci pracy, a na posiedzeniu komisji 8 grudnia mówiła pani: proszę państwa, w związku z reformą nie będzie zwolnień nauczycieli. A ja tutaj mam wypowiedzenie podpisane przez dyrektora gimnazjum…