Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 44 w dniu 22-06-2017

12. punkt porządku dziennego:

Rozpatrzenie obywatelskiego wniosku o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy reformy systemu oświaty.

Poseł Krystyna Szumilas:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pierwszy etap w przypadku referendum mamy za sobą. Jeżeli prawdziwe są intencje Prawa i Sprawiedliwości dotyczące ogłoszenia tego referendum, to apeluję do pana marszałka o ogłoszenie przerwy i zwołanie Komisji Ustawodawczej, aby napisała jedną kartkę uchwały, wpisała druk sejmowy, żeby dzisiaj przekazać ten druk posłom i zagłosować nad referendum na tym posiedzeniu Sejmu. (Oklaski) Jutro jest zakończenie roku szkolnego.

Straciliście 2 miesiące, bo nie mogliście się zdecydować. Znaleźliście wytrych dotyczący przekazania tego do Komisji Ustawodawczej. Możecie postąpić tak, jak postąpiliśmy w przypadku referendum w sprawie wejścia Polski do Unii Europejskiej, załatwić tę sprawę w jeden dzień. Komisja Ustawodawcza dzisiaj może się zebrać, przygotować uchwałę i możemy referendum przegłosować. Jeżeli nie, to jutro powiemy Polakom, rodzicom, nauczycielom, że kolejny raz oszukujecie społeczeństwo. (Oklaski)