Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 50 w dniu 27-10-2017

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie do pani minister, dlaczego nie zgadza się na przedłużenie pracy nauczycielom asystentom. Państwo wyrzuciliście z tej ustawy stanowisko nauczyciela asystenta. Skazujecie następną grupę nauczycieli na bezrobocie, wyrzucacie ich na bruk, ale to jeszcze jest mało, ponieważ nauczyciel asystent pracuje z najmłodszymi dziećmi w szkole, z klasami I, gdzie rodzice mogą zdecydować o wysłaniu do szkoły sześciolatka. Pozbawiacie te małe dzieci pomocy nauczyciela asystenta. Pozbawiacie nauczyciela prowadzącego I, II i III klasę pomocy nauczyciela asystenta. Przedłużcie ten termin do 2030 r., tak żeby ta sprawa związana z sześciolatkami w szkole (Dzwonek) i pomocą nauczyciela asystenta była przedłużona, a nauczyciele nie trafiali na bruk.