20 lat Stowarzyszenia Animatorów

20 lat Stowarzyszenia Animatorów

Jubileusz 20-lecia Stowarzyszenia Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży stał się dla mnie okazją do spotkania z władzami tej organizacji.  Z prezes Grażyną Grzesik oraz Anetą Ćwikiel-Łobodą, dyrektorem szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie rozmawiałam o obecnej sytuacji SAWRM oraz planach na najbliższą przyszłość.  Na ręce Pani prezes przekazałam także list z gratulacjami dla wszystkich osób, które swój los związały z „Animatorem”.