Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 80 w dniu 25-04-2019 (3. dzień obrad)

retransmisja wypowiedzi

29. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy Prawo oświatowe (druk nr 3398).

Poseł Krystyna Szumilas:

Nauczyciele zawiesili strajk, a PiS forsuje dalej tę rujnującą system oceniania i edukacji ustawę. Sprawa jest tak poważna, że chciałam zadać pytanie panu premierowi. Panie premierze, czy upokorzenie nauczycieli jest dla pana tak ważne, że zamiast usiąść z nimi do rozmów, jest pan w stanie posunąć się do najgorszego z rozwiązań? Panie premierze, przez 18 dni strajku nie znalazł pan czasu na spotkanie z nauczycielami, a dzisiaj forsuje pan ustawę, która nie tylko rujnuje system edukacji, ale ma, takie jest podłoże, upokorzyć nauczycieli, uderzyć w ich godność, pokazać, że ten silny rząd ma w nosie nauczycieli i – uważajcie – każdą kolejną grupę zawodową, która będzie strajkować. Zamiast nadzwyczajnych rozwiązań mógłby pan skorzystać z przykładu (Dzwonek) włoskiego. Tam rząd usiadł…