Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe