Ratujmy dzieci w kryzysie psychicznym

Ratujmy dzieci w kryzysie psychicznym

Wg prof. Janusza Heitzmana* pandemia COVID-19 spowoduje drastyczne (‼️) zwiększenie liczby dzieci i młodzieży wymagającej profesjonalnej pomocy medycznej, łącznie z leczeniem szpitalnym. Alarmował, że w wyniku pandemii wsparcia pedagogiczno-psychologicznego wymagać będzie ok. 1 milion uczniów. 30% z nich, czyli ok. 350-500 tys. będzie potrzebowało profesjonalnego wsparcia na wyższym poziomie, a ok. 70-100 tys. młodych ludzi będzie wymagało intensywnej opieki psychologiczno-pedagogicznej w systemie opieki zdrowotnej.
Już dziś system opieki psychiatrycznej nie jest w stanie pomóc wszystkim potrzebującym. Bez natychmiastowego zwiększenia nakładów (baza i kadry) psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży system opieki zdrowotnej stanie się nieudolny.
*dr hab. n. ned. Janusz Heitzman, prof. Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Pełnomocnik Ministra Zdrowi ds. psychiatrii sądowej