Bulwersujące zachowanie kuratora oświaty

Bulwersujące zachowanie kuratora oświaty

Wraz senatorem Bogdanem Klichem oraz posłanką Urszulą Augustyn wystąpiliśmy z wnioskiem do wojewody małopolskiego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak w związku z jej bulwersującym zachowaniem.