Forum Szkół Rzemiosła

Forum Szkół Rzemiosła

O współpracy pracodawców ze szkolnictwem i warunkach funkcjonowania szkół zawodowych rozmawiałam dziś podczas Forum Szkół Rzemiosła. Konferencję w Warszawie zorganizował Związek Rzemiosła Polskiego.