Kontrola w MEiN

Kontrola w MEiN

30.03.2022 r.

Z posłanką Katarzyna Lubnauer kontrolowałyśmy w Ministerstwo Edukacji i Nauki proces przygotowania i podpisania podstawy programowej historii i teraźniejszości.

Wiemy, że to przedmiot zideologizowany i jednostronnie przedstawiający zagadnienia, wprowadzany za szybko i w trudnym czasie.

Ustalenia kontroli:

1. Koszt wynagrodzenia ekspertów 26.500 zł, a i tak wyszedł bubel.

👉 Na żadnym etapie przygotowania podstawy programowej HiT min. Ministerstwo Edukacji i Nauki nie zorganizowało spotkania z nauczycielami historii i WOS-u,

nie zapytało o uwagi i opinie. Nie planuje również spotkań przy przygotowywaniu szkoleń przygotowujących do nauczania HiT.

Taki #NowyŁad w #edukacja.

👉 Wybór ekspertów #hit przez ministra to ideologizacja i jednostronne przedstawienie programu.

Dobrze, że choć wśród uwag uwzględnionych w konsultacjach większość to uwagi z ekspertyz przekazanych przez koalicję Obywatelską,

autorstwa A. Pawlickiego i prof. A. Friszke.