Spotkanie w sprawie nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej

Spotkanie w sprawie nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej

04.04.2022 r.
W Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich wspólnie z posłem Ryszard Galla spotkaliśmy się z samorządowcami z województw opolskiego i śląskiego. Przedstawiliśmy wyniki kontroli poselskiej przeprowadzonej w Ministerstwie Edukacji i Nauki, a dotyczącej rozporządzeń wydanych przez ministra edukacji, dyskryminujących nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.
Nasza kontrola potwierdziła, że rozporządzenia zostały wydane  z naruszeniem przepisów prawa 👎 i dlatego podejmujemy dalsze działania, aby doprowadzić do ich uchylenia.