Zamiast merytorycznych przepisów, kolejne nagrody ministra

Zamiast merytorycznych przepisów, kolejne nagrody ministra

06.04.2022 r.

Moje wystąpienie podczas sprawozdania Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.