Marsz Wolności

Marsz Wolności

12 maja przeszedł Marsz Wolności. Wielotysięczny tłum wyraził swoje poparcie dla takich wartości jak demokracja, praworządność, wolności i swobody obywatelskie. Cieszyliśmy się też z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.