Minister Czarnek odmawia posłankom dostępu do informacji

Minister Czarnek odmawia posłankom dostępu do informacji

03.03.2023 r.

Czego boi się minister Czarnek, który mimo ustawowego obowiązku nie chce nam udostępnić dokumentów? W swoim piśmie odmawia nam dostępu do informacji, ale my już doprowadziłyśmy do zabezpieczenia przez #NiK dokumentów i nie odpuścimy. Żądamy przedstawienia:
1) uzasadnień przyznania 29 podmiotom dotacji mimo negatywnych opinii komisji,
2) konkretnych zapisów aneksów do umów gwarantujących 15 lat trwałości.