VIII Europejski Kongres Samorządów

VIII Europejski Kongres Samorządów

06.03.2023 r.

Wczoraj podczas VIII Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach uczestniczyłam w dyskusji System edukacji na poziomie samorządu i państwa – jak poprawić jakość kształcenia?
Moimi partnerkami w tej wymianie opinii były m.in. Nina Czała, profesor Uniwersytetu Narodowego Akademii Kijowsko-Mohylańskiej z Ukrainy oraz Ana González Rodríguez, burmistrz hiszpańskiego Gijón.