Ranking Szkół Wyższych

Ranking Szkół Wyższych

W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2017 na pierwszym miejscu znalazły się (ex aequo) Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński, a na trzecim Politechnika Warszawska. Wśród szkół niepublicznych pierwsze miejsce po raz kolejny zajęła Akademia Leona Koźmińskiego. Gratulacje IMG_9745dla najlepszych.